از گذشته های دور ایتالیا در زمینه ی برندینگ کالاهای مختلف تجربه های موفقی را داشته است که به طور مثال در زمینه ی پوشاک و مد ،‌ایتالیا نقش کلیدی و راهبردی را دارد.
ایتالیا همین نقش را در صنعت سنگ بازی می کند و  از یکی از دلایل مهم این پیشرفت و برندینگ در صنعت سنگ ایتالیا می توان به تلفیق هنر و صنعت با یکدیگر نام برد.
بی گمان رسیدن به این هدف میسر نیست مگر با برقراری رابطه ای تنگاتنگ بین صنعتگران فعال در حوزه سنگ با هنرمندان، معماران و مجسمه سازان .

این رابطه متقابل در ایتالیا تا آنجا پیش می رود که دیگر نمی توان این بخش ها را از یکدیگر تفکیک نمود و تبدیل به صنعتی یکپارچه شده است.
اهمیت این موضوع تنها زمانی آشکار می گردد که بدانیم در نمایشگاه سنگ ایتالیا امسال (۲۰۱۸) سنگ ورونا بیش از ۲۷۵ شرکت فعال در حوزه طراحی و معماری حضور داشته اند.
برای درک بهتر موضوع توجه شما را به آمار متریال ها و خدمات هنری ارائه شده در نمایشگاه امسال ورونا جلب می نماییم:

  معرض طهران للحجارة

 

خلاقیت و ایده در نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

خلاقیت و ایده در نمایشگاه سنگ ایتالیا ورونا ایتالیا|راداستون
خلاقیت و ایده در نمایشگاه سنگ ایتالیا ورونا

 

خلاقیت و ایده در نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

خلاقیت و ایده در نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون
خلاقیت و ایده در نمایشگاه سنگ ایتالیا ورونا

 

خلاقیت و ایده در نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

خلاقیت و ایده در نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون
خلاقیت و ایده در نمایشگاه سنگ ایتالیا ورونا

 

خلاقیت و ایده در نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

خلاقیت و ایده در نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون

 

خلاقیت و ایده در نمایشگاه ورونا ایتالیا|راداستون