در سالن ۱ نمایشگاه ورونا امسال (2018) رافائلو گالیتو به عنوان طراح و وینچنزو پاوان به عنوان معمار، سرپرستی سالن تئاتر سنگ ایتالیایی را بر عهده داشتند. طراح و معمار این پـروژه با قــرار دادن ســــنگ و آب کنار یـکدیگر سعی در خلق ایده هایی نو داشتند.
تئاتر سنگ ایتالیایی در سال جاری از پنج بخش تشکیل شده بود، دو بخش برای طراحی محصول، یک بخش با تمرکز بر معماری، یکی با هویت هنری و آخری نیز رستوران نویسندگان (Ristorante d’Autore) بودند. با توضیحی کوتاه در مورد هریک از بخش ها همراه می شویم:

  شرکت های سنگ ایتالیایی حاضر در مارمومک Marmomac

 

stone-theatre-1
نمایشگاه ورونا

 

stone-theatre-4
نمایشگاه ورونا

 

نمایشگاه ورونا

 

نمایشگاه ورونا
نمایشگاه ورونا

 

نمایشگاه ورونا
نمایشگاه ورونا

 

نمایشگاه ورونا

 

نمایشگاه ورونا

 

نمایشگاه ورونا

 

stone-theatre-11

 

stone-theatre-12

 

تئاترسنگی نمایشگاه ورونا|راداستون

 

stone-theatre-2