پیام مدیرعامل

خانه - پیام مدیرعامل

مفتخرم که در حال حاضر مجموعه همکاران راد استون در سطوح مختلف، از زنان و مردانی شکل گرفته است که در کنار تعهد و مسئولیت پذیری، روحیه تلاشگر و جسورانه را با خود همراه دارند. این امر با در نظر گرفتن جوانب پیچیده تعاملات انسانی، استقرار فرهنگ سازمانی و البته مطابق با ارزشهای راداستون از سوی مدیران و کارکنان شرکت محقق شده است.

تعهد ما به ارزشهای بنیادین مانند کیفیت، ایمنی و محیط زیست زیربنای استراتژی های مارا تشکیل میدهد.

بطور قطع مدیران راداستون با نگرشی حرفه ای به آینده در صدد توسعه کمی و کیفی فعالیت های شرکت می باشند.

شرکت راداستون در طول مدت فعالیت خود توانسته اعتماد مشتریان مختلف را نسبت به کیفیت محصولات ارائه شده جلب نماید، همچنین با پایبندی به تعهدات زمانی خود در پروژه ها موجبات رفع دغدغه کارفرمایان گرامی را فراهم آورده.

در برنامه ریزی های بلندمدت ، ما در نظر داریم تا بتوانیم با توسعه بخش بازرگانی خود و ارتقاء سبد محصولات همراه با حفظ بالاترین کیفیت در کنار شما معماران، طراحان و سازندگان گرامی باشیم.

حسین جعفریان