پیام مدیرعامل

مفتخرم که در حال حاضر مجموعه همکاران راد استون در سطوح مختلف، از زنان و مردانی شکل گرفته است که روحیه تلاشگر و جسورانه در کنار دقت یک شرکت تولیدی را با خود همراه دارند. این امر با در نظر گرفتن جوانب پیچیده تعاملات انسانی و استقرار فرهنگ سازمانی خاص و البته مطابق با ارزشهای راداستون از سوی مدیران و کارکنان شرکت محقق شده است.

تعهد ما به ارزشهای بنیادین مانند کیفیت، ایمنی و محیط زیست زیربنای استراتژی های پیشرفت ما را تشکیل میدهد.

بطور قطع مدیران راداستون با نگرشی حرفه ای به آینده در صدد توسعه کمی و کیفی فعالیت های شرکت می باشند ،شرکت راداستون در طول مدت فعالیت خود توانسته اعتماد مشتریان و کارفرمایان مختلف را نسبت به تولیدات ارائه شده و انجام کارهای اجرایی در طول زمان تعیین شده در قرارداد و با کیفیت بالا، جلب نماید.

در برنامه ریزی های بلندمدت ، ما در نظر داریم تا بتوانیم بزرگترین تولید کننده ی تخصصی سنگ مرمریت شایان با محصولات متنوع آن با حفظ بالاترین کیفیت باشیم. در چشم انداز فعالیتهای آتی شرکت راداستون ، حضور در بازارهای فرامرزی و ایجاد شعب خارج از کشور جایگاه خاصی دارد که امید میرود بزودی موفق به انجام آن گردد. امیدواریم که با اراده جدی هم همراهان راداستون جایگاهی در خور شأن ظرفیت ها و نام ایران فراهم گردد.

حسین جعفریان