ماموریت و چشم انداز

خانه - ماموریت و چشم انداز

قرار گرفتن در میان 5 بازرگان برتر صنعت سنگ کشور در بازار داخلی و خارجی

ماموریت

ارتقاء و احیا حلقه های واسط کارآمد در چرخه ارزش افزوده سنگ با هدف افزایش راندمان فروش معادن سنگ ایران از طریق توسعه برند در بازار های داخلی و جهانی.

همچنین در نظر داریم تا راد استون را به مجموعه تولیدی- بازرگانی ،با محصولات متنوع شامل انواع سنگ اسلب، تایل،  ابزاری و حجمی تبدیل کنیم و فرآیند تولید و فروش را در این مجموعه بطور مداوم بهبود و ارتقا دهیم.
ما ماموریت و تعهد خود را پایبندی به اصول و استانداردهای تجارت جهانی در ارائه محصولات و خدمات، حفظ و ارتقاء نام سنگ های ایرانی با تکیه بر شعار آوزش برای همه برای همیشه در بازار های جهانی می دانیم.