ماموریت و چشم انداز

چشم انداز شرکت راداستون ایجاد بزرگترین مرکز تولید، فرآوری و صادرات سنگ های ساختمانی برای بازارهای داخلی و بین المللی با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست است.

ماموریت

ما در نظر داریم تا با انجام تحقیقات جامع و کافی و ارائه اطلاعات صحیح، امکان استفاده از سنگ را برای دوستداران طبیعت در فضاهای مسکونی، تجاری و اداری فراهم آوریم و برای رسیدن به این ماموریت از سیستم های مدیریتی و طرح های نو و اقتصادی استفاده می کنیم.

همچنین در نظر داریم تا راد استون را به بزرگترین مجموعه تولید تخصصی مرمریت شایان با محصولات متنوع اعم از اسلب، تایل و سنگ های ابزاری و حجمی تبدیل کنیم و فرآیند تولید و فروش را در این مجموعه بطور مداوم بهبود و ارتقا دهیم.
ما چشم انداز، ماموریت و تعهد خود را با پایبندی به اصول و استانداردهای تجارت جهانی در ارائه محصولات و خدمات به مردم می دانیم.