تایل و اسلب

خانه - تایل و اسلب

سنگ مرمریت کرم دهبید شایان - تایل و اسلب

سنگ مرمریت کرم دهبید شایان در ابعاد تایل و اسلب با ضخامت 2 سانتیمتر کامل، جهت پروژه های داخلی و صادرات در کارخانه راد استون (ارم سنگان) به صورت تخصصی و انبوه در حال تولید است.
سنگ مرمریت دهبید شایان با ضخامت های مختلف بصورت شمش، پله 3 سانتیمتر و 4 سانتیمتر برای پله های معمولی و پله گردان از تولیدات کارخانه است. در کنار سنگ های تایل و اسلب، تولید سنگ های ابزاری همانند شومینه، گلدان، روشویی، سراهی و … از سنگ دهبید شایان در دستور کار تولید قرار دارد.

انواع سورت های مرمریت شایان

Rice Grain

Light Wave

Dark Wave

Commercial

محصولات جدید
تصاویری از بسته بندی محصولات
Shayan Marble Physical Characteristics
Test itemsTest methodsTest results
Petrographic descriptionEN 12407: 2007Sedimentary (Marble) Fractured.
Apparent densityEN 1936: 20062700 kg/m3
Open porosityEN 1936: 20060.41 %
Water absorptionEN 1925: 20080.15 %

Determination of Frost Resistance EUROPEAN STANDARD: DIN EN 12371: 2010

Summary of test results (Average value)

Flexural strength in natural condition EN 12372: 2006 7.67 MPa
Flexural strength after 120 cycles freeze/thaw EN 12371: 2010 EN 12372: 2006 6.27 MPa 18.25
Compressive strength in natural condition EN 1926: 2006 63.92 MPa
Compressive strength after 120 cycles freeze/thaw EN 12371: 2010 EN 1926: 2006 43.87 MPa 31.37
Static modulus before testing EN 14146 19.20 GPa
Static modulus after 120 cycles freeze/thaw EN 14146 18 GPa  6.25
Dynamic Modulus before testing EN 14580 45.44 GPa
Dynamic Modulus after 120 cycles freeze/thaw EN 14580 41.87 GPa        7.85

Shayan Marble Chemical Characteristics

SiO20.57 %LoI43.46 %
Al2O30.04 %SO30.026 %
Fe2O30.41 %Cl67  ppm
CaO54.49 %Ba173  ppm
Na2O0.12 %Sr221  ppm
K2O0.11 %Cu14  ppm
MgO0.43 %Zn15  ppm
TiO20.006 %Pb40  ppm
MnO0.001 %Ni28  ppm
P2O50.085 %Cr2  ppm