راداستون

صاحب امتیاز معدن سنگ دهبید شایان

راداستون

صاحب امتیاز معدن سنگ دهبید شایان

معدن سنگ چینی سفید الیگودرز

سنگ مرمریت کرم دهبید شایان در زمره مرمریت های کرم دارای بیشترین استقبال و مقبولیت است و در حال حاضر رتبه اول میزان تولید در بین معادن مشابه را دارد. معدن مرمریت سنگ دهبید شایان با نوزده پله و تولید سالیانه حدود 250 هزارتن ، می تواند یکی از بهترین انتخاب ها برای تامین سنگ پروژه های بزرگ باشد . معدن دهبید شایان از سال 1382 در این منطقه آغاز به فعالیت کرده است .

معدن سنگ دهبید شایان

سنگ مرمریت کرم دهبید شایان در زمره مرمریت های کرم دارای بیشترین استقبال و مقبولیت است و در حال حاضر رتبه اول میزان تولید در بین معادن مشابه را دارد. معدن مرمریت سنگ دهبید شایان با نوزده پله و تولید سالیانه حدود 250 هزارتن ، می تواند یکی از بهترین انتخاب ها برای تامین سنگ پروژه های بزرگ باشد . معدن دهبید شایان از سال 1382 در این منطقه آغاز به فعالیت کرده است .
پروژه های سنگ دهبید شایان

بدلیل خصوصیات ظاهری و مشخصات فنی منحصر بفرد خود مورد توجه پیمانکاران و کارفرمایانی است که در صنعت ساخت و ساز فعالیت دارند و با توجه به تنوع و تفاوت هایی که در طرح و مشخصات دارد، قیمت و کاربری آن متفاوت است.جنس این نوع سنگ ساختمانی (دهبید شایان ) از نوع بسیار مرغوبی است که نمونه های مختلف و زیادی از آن در ساختمان های اداری و مسکونی در کل کشور استفاده شده است   

بسته بندی