سنگ مرمریت کرم دهبید شایان - تایل و اسلب

آنالیز فیزیکی
میزان جذب آب 0.02%
وزن مخصوص 2.71
مقاومت در حالت خشک 1200 kg/cm2
مقاومت در حالت اشباع 1150 Kg/cm2
میزان سختی 3
میزان تخلخل ناچیز
آنالیز شیمیایی
SiO2 % 0.57 LoI % 43.46
Al2O3 % 0.04 SO3 % 0.026
Fe2O3 % 0.41 CI pprn 67
CaO % 54.49 Ba pprn 173
Na2O % 0.12 Sr pprn 221
K2O % 0.11 Cu pprn 14
MgO % 0.43 Zn pprn 15
TiO2 % 0.006 Pb pprn 40
MnO % 0.001 NI pprn 28
P2O5 % 0.085 Cr pprn 2

سنگ مرمریت کرم دهبید شایان در ابعاد تایل و اسلب با ضخامت 2 سانتیمتر کامل، جهت پروژه های داخلی و صادرات در کارخانه راد استون (ارم سنگان) به صورت تخصصی و انبوه در حال تولید است.
سنگ مرمریت دهبید شایان با ضخامت های مختلف بصورت شمش، پله 3 سانتیمتر و 4 سانتیمتر برای پله های معمولی و پله گردان از تولیدات کارخانه است. در کنار سنگ های تایل و اسلب، تولید سنگ های ابزاری همانند شومینه، گلدان، روشویی، سراهی و ... از سنگ دهبید شایان در دستور کار تولید قرار دارد.

 


RAADSTONE Shayan Marble Types