نمایشگاه بین المللی سنگ تهران

یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ‌های تزئینی، معدن، ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه از تاریخ 18 الی 21 تیرماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد و در مجموع 103 شرکت در 3 سالن به مدت چهار روز در این نمایشگاه حضور داشتند.

ادامه مطلب

دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران

دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزیینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه تهران در تیر 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید.

ادامه مطلب