نمایشگاه بین المللی سنگ تهران

دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران


دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزیینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه تهران در تیر 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید.

ادامه مطلب

یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران


یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ‌های تزئینی، معدن، ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه از تاریخ 18 الی 21 تیرماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد و در مجموع 103 شرکت در 3 سالن به مدت چهار روز در این نمایشگاه حضور داشتند.

ادامه مطلب