خلاقیت و ایده های جدید در نمایشگاه ورونا ایتالیا(مارمومک Marmomacc)


 
یکی از مهمترین دلایل پیشرفت و به اصطلاح برندینگ صنعت سنگ ایتالیا تلفیق هنر و صنعت با یکدیگر است که از گذشته دور ایتالیایی ها در این حوزه تجربه های موفقی را دارند بطور مثال می توان رهبری صنعت پوشاک و مد را نام برد، بی گمان رسیدن به این هدف میسر نیست مگر با برقراری رابطه ای تنگاتنگ بین صنعتگران فعال در حوزه سنگ با هنرمندان، معماران و مجسمه سازان و این رابطه متقابل در ایتالیا تا آنجا پیش می رود که دیگر نمی توان این بخش ها را از یکدیگر تفکیک نمود و تبدیل به صنعتی یکپارچه می شود.
اهمیت این موضوع تنها زمانی آشکار می گردد که بدانیم در نمایشگاه امسال سنگ ورونا بیش از 275 شرکت فعال در حوزه طراحی و معماری حضور داشتند.

برای درک بهتر موضوع توجه شما را به آمار متریال ها و خدمات هنری ارائه شده در نمایشگاه امسال ورونا جلب میکنم:
مبلمان شهری، باغ و فضای باز103 مورد، طرح هایی حجمی از ماربل 102 مورد، متریال های مرتبط با گیاهان 72 مورد، المان های مرتبط با مبلمان 60 مورد، آثار مذهبی و مقدس 27 مورد، طراحی تخصصی با آگلومراها 7 مورد.