شرکت های ایرانی در نمایشگاه ورونا ایتالیا(مارمومک Marmomacc)


 
در نمایشگاه امسال سنگ ورونا 23 شرکت از ایران حضور داشتند که بیشتر بلوک سنگ ارائه کرده بودند و در فضای باز D  و B نمایشگاه حضور داشتند.

پاویلیون ایران نسبت به سال گذشته در محل بهتری قرار داشت و از بخش C  به بخش D  جابجا شده بود که از نظر دسترسی در محل بهتری بود. متریال های ارائه شده از سوی شرکت های ایرانی بیشتر مربوط به مرمریت لاشتر، تراورتن سیلور و مرمرهای ایران بود.

همچنین امسال حضور تعدادی از سنگ های مرمریت و کریستال رنگی ایران نیز جلب توجه می کرد.