تلفن دفتر مرکزی :

56544852-8(021)

تلفن همراه :

0912-2258838

پست الکترونیک :

info@raadstone.com

آدرس کارخانه :

جاده قدیم تهران، قم بعد از کهریزک، 60 متری امام حسین (شورآباد)، خیابان پنجم معدن، پلاک 6 کارخانه راد استون (ارم سنگان سابق)

آدرس معدن :

استان فارس، شهرستان بوانات، کیلومتر 15 جاده قادرآباد، معدن شایان مرمریت

ارسال پیام به راداستون